Co se děje ve školce

Plánované akce


  • 13.9. se koná divadelní představení v mateřské škole O pejskovi a kočičce ( Divadlo Úsměv ), začátek je v 9:00 hodin.
  • 20.9. zveme rodiče ( tř. A+B+C ) na třídní schůzku, začátek je v 15:30 hodinAktuálně

ZRUŠTE TRVALÝ PŘÍKAZ NA PLATBY STRAVNÉ + ŠKOLNÉ ZA ČERVENEC A SRPEN!

Školní rok 2018-2019 začíná v pondělí 3.9.2018. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 500,- Kč měsíčně.

V době vánočních svátků plánujeme uzavření provozu 21.12. - 31.12. 2018 ( 4 pracovní dny ), provoz zahájíme 2.1.2019

S případnými dotazy se obraťte na ředitelku školy.


Letáčky a informace

Letáček pro rodiče k povinné školní docházce

UPOZORNĚNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-19

Povinná předškolní docházka se týká dětí, které k 31.8. dovrší 5 let věku. Předškolák, který již MŠ zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení navštěvuje, nemusí jít k zápisu a může pokračovat ve stávající MŠ bez ohledu na spádovost.