Co se děje ve školce

Plánované akce

  • 4.6. se koná divadelní představení Králíci z klobouku, v případě pěkného počasí na zahradě MŠ, začátek je v 9:30 hodin
  • 4.6. se v mateřské škole ve tř. C koná informativní schůzka před školou v přírodě pro rodiče přihlášených dětí. Začátek je v 15:15 hodin

Aktuálně

PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA INKLUZI VE ŠKOLSTVÍ

Cílovou skupinou jsou rodiče, kteří mají alespoň jedno dítě ve věku 6 - 15 let. Pokud do této skupiny patříte, budeme velmi rádi, když věnujete 20 minut Vašeho času vyplnění tohoto dotazníku.

Dotazník je anonymní - pouze na první stránce zatrhněte jméno tazatele - v tomto případě Martina Vohradníková.


ZRUŠTE TRVALÝ PŘÍKAZ NA PLATBY STRAVNÉ + ŠKOLNÉ ZA ČERVENEC A SRPEN!

Školní rok 2018-2019 začíná v pondělí 3.9.2018. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 500,- Kč měsíčně.

V době vánočních svátků plánujeme uzavření provozu 27.12. - 31.12. 2018 ( 3 pracovní dny ), provoz zahájíme 2.1.2019

S případnými dotazy se obraťte na ředitelku školy.


UPOZORNĚNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-20

Povinná předškolní docházka se týká dětí, které k 31.8. dovrší 5 let věku. Předškolák, který již MŠ zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení navštěvuje, nemusí jít k zápisu a může pokračovat ve stávající MŠ bez ohledu na spádovost.

INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2019 - 20

Přihlášku si můžete vygenerovat samostatně 1.4. - 1.5.2019: www.zapisdoms.brno.cz, kde najdete také kritéria nebo s pomocí ředitelky MŠ dne 11. 4. 2019 v 10:00 - 16:00 hodin ( budete potřebovat svůj občanský průkaz a kartičku pojištění dítěte ). V tomto termínu bude probíhat Den otevřených dveří.

Příjem již vyplněných přihlášek v MŠ ve dnech:

2.5. 2019 ( čtvrtek ) 12:30 - 16:00 hodin

3.5.2019 ( pátek )    8:00 - 12:00 hodin

Vyplněnou přihlášku odevzdejte ředitelce školy osobně ve výše uvedeném termínu a vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.